TESTIMONY JAGA SONGS

Give Him Praise by Testimony [Lyrics & MP3]

Give Him Praise by Testimony [Lyrics & MP3]

Salau Aliu popular known by his stage name Testimony Jaga, releases a danceable praise song tagged “Give Him Praise“.

The song features traditional musical instruments and some of the verses were done in the popular Nigerian dialect “Yoruba“. It was produced by one of the best Loveworld Music singer and producer Jerry Moses aka J Moses

Give Him Praise Lyrics by Testimony

(Instrumentals) Thank You Jesus
(Speaking in tongues)

[Intro]
{Halelujah 5x
Oba Ogo} 2x

Jaga! Testimony!
Kere si mesi, kere si mesi gee
(Ka la bi) Ati olu gbala to fuwa
(Nibo lo ti wa) Ni nu be ti ree
(Kilo ma se laye) Beni ti o jo ba aye aue! aye!!
Awon ti ri re omo re, re wo san
(Ebo ni) owobti wa lo ti mu we nan
(Kilo mu wa nan) to o gba o gba lo ni

[Chorus]
We’ve come to give you praise ee (iye give you praise ee)
We’ve come to magnify you (iye give you praise ee)
We’ve come to worship you (iye give you praise ee)
We’ve come to gbe body (iye give you praise ee)
We’ve come to honour you (iye give you praise ee)
We’ve come to hmm mmm (iye give you praise ee)

[Verse 1]
Ah messiah de o (ire de eh)
Jesu de o (imole de eh)
Aya king jaga jaa
Oya, oya now ni yo sin oya ni yo sin
Ayo abara tin tin mi
Omo wa ju wa fu mo wa dami
Omo wa ju wa fu won jesu
Omo wa ju wa ma fu ra jiji la ye
Loni kekere no oluwa mi
Lai kan ye ni

[Chorus]
We’ve come to give you praise ee (iye give you praise ee)
We’ve come to magnify you (iye give you praise ee)
We’ve come to worship you (iye give you praise ee)
We’ve come to gbe body (iye give you praise ee)
We’ve come to honour you (iye give you praise ee)
We’ve come to hmm mmm (iye give you praise ee)

[Verse 2]
Iye eh Kere si mesi ma de o
Eyini emi yo
Eyo eyo Ebi njo si se eeh
Oya ko mo le
Eyo eyo Ebi njo si oh
Egbe olowo ke
Eyo eyo Ebi njo si se eeh
Ejo wa le ki eh
Eyo eyo Ebi njo si oh
Ani, messiah de oo
Ire de eeh
Eni ta wi ode oh
Oluwa la de o, Jesu n de oh
Imole de
Ani, ah ema fa si ki ema pa do ti
Ema ra mu a lu ra yo tide
Eyin la ni yo si eyin la ni yo si
Abara tin (tin)

[Chorus]
I’ve come to give you praise ee (iye give you praise ee)
I’ve come to magnify you (iye give you praise ee)
I’ve come to worship you (iye give you praise ee)
I’ve come to gbe body (iye give you praise ee)
I’ve come to craze for you (iye give you praise ee)
I’ve come to craze for you (iye give you praise ee)
I’ve come to speakin tongues (iye give you praise ee)
Speaking in tongues (iye give you praise ee)
I’ve come to worship you (iye give you praise ee)
With all my life with all my body (iye give you praise ee)
With everything I get…

Download MP3 – Give Him Praise by Testimony

Download Give Him Praise MP3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.